Board 1
T: Nord
G:Keiner
KJ2
T
QJ654
JT63
764
K963
A98
742
N
WO
S
AQ3
QJ8542
K7
A9
T985
A7
T32
KQ85

EW: 4, EW: 3NT, NS: 1, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Johannes Zebedin-Charlotte Komericki 3 E - 10 -170
1 1 Astrid Kerbl-Peter Kouff Bärbel Rauch-Hans Kadletz 4 E - 10 -420
2 1 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Steiner-Mathias Hammer 4 E - 10 -420
3 5 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E - 10 -420
2 2 Sieglinde Holzer-Helma Hölzl Karl Pummer-Oszkar Biro 4 E - 10 -420
1 2 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Ingrid Schuster-Franziska Hakl 4 E - 10 -420
3 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E - 11 -450
Board 2
T: Ost
G:N/S
K84
964
J85
KJ84
AQ72
AT53
AQ4
32
N
WO
S
JT3
KQ87
K96
A96
965
J2
T732
QT75

EW: 2, EW: 3, EW: 5, EW: 5, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 1 Astrid Kerbl-Peter Kouff Bärbel Rauch-Hans Kadletz 4 W - 11 -450
2 1 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Steiner-Mathias Hammer 4 W - 11 -450
3 5 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E - 11 -450
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Johannes Zebedin-Charlotte Komericki 4 W - 11 -450
2 2 Sieglinde Holzer-Helma Hölzl Karl Pummer-Oszkar Biro 4 W - 11 -450
1 2 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Ingrid Schuster-Franziska Hakl 4 W - 11 -450
3 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E - 11 -450
Board 3
T: Süd
G:O/W
AK863
T8
KQJT9
K
T4
KJ94
A
AQJ985
N
WO
S
J972
732
8742
76
Q5
AQ65
653
T432

EW: 2, NS: 4, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Ingrid Schuster-Franziska Hakl 4 W - 6 400
1 1 Astrid Kerbl-Peter Kouff Bärbel Rauch-Hans Kadletz 3 N - 9 140
3 5 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Lipp-Michaela Lipp 3 N - 9 140
2 2 Sieglinde Holzer-Helma Hölzl Karl Pummer-Oszkar Biro 2 N - 9 140
2 1 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Steiner-Mathias Hammer 3 N - 9 110
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Johannes Zebedin-Charlotte Komericki 3 N - 9 110
3 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Michael Cramer-Simon Weinberger 3 W - 8 100
Board 4
T: West
G:Beide
74
96532
A6
A854
A986
AJ
T754
K92
N
WO
S
QJT5
T8
K982
J73
K32
KQ74
QJ3
QT6

EW: 2, EW: 2, NS: 1, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Ingrid Schuster-Franziska Hakl 2 E - 7 100
2 2 Sieglinde Holzer-Helma Hölzl Karl Pummer-Oszkar Biro 3 E - 8 100
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Johannes Zebedin-Charlotte Komericki 3 N - 8 -100
3 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Michael Cramer-Simon Weinberger 2 W - 8 -110
1 1 Astrid Kerbl-Peter Kouff Bärbel Rauch-Hans Kadletz 2 E - 8 -110
3 5 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Lipp-Michaela Lipp 2 E - 8 -110
2 1 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Steiner-Mathias Hammer 2 E - 10 -170
Board 5
T: Nord
G:N/S
AT532
J
AJ974
54
9864
T96543
2
Q9
N
WO
S
KQ
Q7
KT83
KT763
J7
AK82
Q65
AJ82

NS: 2, NS: 4, NS: 3, NS: 2NT, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Ingrid Schuster-Franziska Hakl 3NT N - 9 600
3 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Michael Cramer-Simon Weinberger 4 W - 7 150
2 2 Sieglinde Holzer-Helma Hölzl Karl Pummer-Oszkar Biro 2 N - 8 110
1 1 Astrid Kerbl-Peter Kouff Bärbel Rauch-Hans Kadletz 3NT S - 8 -100
2 1 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Steiner-Mathias Hammer 2NT S - 7 -100
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Johannes Zebedin-Charlotte Komericki 3NT S - 8 -100
3 5 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT S - 8 -100
Board 6
T: Ost
G:O/W
Q96
AJ6
T97
KQ62
8543
Q532
KQ4
98
N
WO
S
AJT7
84
AJ5
AJT7
K2
KT97
8632
543

EW: 1, EW: 1, EW: 1, W: 3, W: 2NT, E: 2, E: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Ingrid Schuster-Franziska Hakl 1NT E - 6 100
2 2 Sieglinde Holzer-Helma Hölzl Karl Pummer-Oszkar Biro 2 E - 8 -110
3 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT E - 8 -120
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Johannes Zebedin-Charlotte Komericki 1NT E - 8 -120
1 1 Astrid Kerbl-Peter Kouff Bärbel Rauch-Hans Kadletz 2 E - 9 -140
2 1 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Steiner-Mathias Hammer 2 E - 9 -140
3 5 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Lipp-Michaela Lipp 2 E - 9 -140
Board 7
T: Süd
G:Beide
K43
Q3
T853
Q876
AJT2
9654
AK9
42
N
WO
S
987
J7
764
AKT93
Q65
AKT82
QJ2
J5

EW: 2, EW: 1, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Ingrid Schuster-Franziska Hakl 2NT W - 5 300
3 5 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Lipp-Michaela Lipp 1NT N - 8 120
1 1 Astrid Kerbl-Peter Kouff Bärbel Rauch-Hans Kadletz 1NT N - 7 90
2 2 Sieglinde Holzer-Helma Hölzl Karl Pummer-Oszkar Biro 2 S - 7 -100
3 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT N - 6 -100
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Johannes Zebedin-Charlotte Komericki 2 E - 9 -110
2 1 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Steiner-Mathias Hammer 2 W - 8 -110
Board 8
T: West
G:Keiner
J832
98763
A
K53
KQT5
Q843
AJT92
N
WO
S
76
AJ42
J952
876
A94
KQT5
KT76
Q4

EW: 2, EW: 1, NS: 3, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Johannes Zebedin-Charlotte Komericki 3 N - 9 140
1 2 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Ingrid Schuster-Franziska Hakl 2 N - 9 140
1 1 Astrid Kerbl-Peter Kouff Bärbel Rauch-Hans Kadletz 1NT E - 5 100
3 5 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Lipp-Michaela Lipp 3 W - 8 50
2 1 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Steiner-Mathias Hammer 3 N - 8 -50
2 2 Sieglinde Holzer-Helma Hölzl Karl Pummer-Oszkar Biro 2 W - 8 -90
3 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E - 8 -90
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 IDEFIX 14,39 12 ILSE 5,61-12
1-2 CHARLY 19,24 36 LINDE 0,76-36
1-3 SIEG 11,27 3 HANNES 12,055
1-4 HANNES 7,23 -7 Z'FIX 11,273
1-5 Z'FIX 12,05 5 SIEG 7,23-7
Board 9
T: Nord
G:O/W
532
K9764
QJ9
65
AKJT8
2
T532
J83
N
WO
S
74
83
K764
AQT97
Q96
AQJT5
A8
K42

W: 2, EW: 2, W: 2, E: 3, E: 3, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Oszkar Biro-Karl Pummer 3 S A 9 140
1 2 Peter Kouff-Astrid Kerbl Peter Lipp-Michaela Lipp 3 S K 9 140
2 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Steiner-Mathias Hammer 2NT S K 8 120
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Bärbel Rauch-Hans Kadletz 4 S A 9 -50
3 5 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 S A 9 -50
3 4 Ilse Küttner-Monika Lang Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 2 W 6 8 -110
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 3 W 6 9 -140
Board 10
T: Ost
G:Beide
A3
J75
Q764
Q864
Q764
QT42
K93
32
N
WO
S
52
AK983
AJT8
T9
KJT98
6
52
AKJ75

EW: 2, EW: 3, NS: 4, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 6 x E K 11 200
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 6 x E K 11 200
2 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Steiner-Mathias Hammer 3 S 4 9 140
2 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Oszkar Biro-Karl Pummer 4 N A 10 130
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 N A 10 130
1 2 Peter Kouff-Astrid Kerbl Peter Lipp-Michaela Lipp 4 S Q 9 -100
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Bärbel Rauch-Hans Kadletz 3 E A 9 -140
3 4 Ilse Küttner-Monika Lang Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 3 N 4 7 -200
3 5 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 3 S Q 6 -300
Board 11
T: Süd
G:Keiner
85
6
KQ872
AQ986
T632
J73
J653
JT
N
WO
S
AJ74
AKQT54
AT4
KQ9
982
9
K75432

EW: 1, EW: 4, EW: 4, EW: 1NT, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 6 x W K 11 100
3 5 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 5 E 9 9 100
2 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Steiner-Mathias Hammer 5 N A 10 -50
1 2 Peter Kouff-Astrid Kerbl Peter Lipp-Michaela Lipp 5 x S 3 10 -100
2 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Oszkar Biro-Karl Pummer 3 E K 10 -170
3 4 Ilse Küttner-Monika Lang Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 4 E 9 10 -420
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Bärbel Rauch-Hans Kadletz 4 E 9 10 -420
Board 12
T: West
G:N/S
AQ864
Q85
54
K97
AKT9732
J96
J54
N
WO
S
KT75
J4
A732
A62
J932
6
KQT8
QT83

EW: 2, EW: 2NT, S: 2, S: 1, NS: 3, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Oszkar Biro-Karl Pummer 4 W 5 8 100
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Bärbel Rauch-Hans Kadletz 3 W 5 7 100
3 5 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 W 7 9 50
1 2 Peter Kouff-Astrid Kerbl Peter Lipp-Michaela Lipp 3 E K 9 -140
3 4 Ilse Küttner-Monika Lang Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 3 W 5 9 -140
2 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Steiner-Mathias Hammer 3 W 5 9 -140
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 W 5 10 -420
Board 13
T: Nord
G:Beide
KT2
T
9743
86542
93
A9852
T2
AQJ7
N
WO
S
AJ765
764
AJ6
K9
Q84
KQJ3
KQ85
T3

EW: 1, W: 2, EW: 2, EW: 2NT, E: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Oszkar Biro-Karl Pummer 4 W 5 8 200
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Bärbel Rauch-Hans Kadletz 2 S 9 9 110
1 2 Peter Kouff-Astrid Kerbl Peter Lipp-Michaela Lipp 2 W 3 8 -110
2 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Steiner-Mathias Hammer 1NT W 10 8 -120
3 5 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 2 W 6 9 -140
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 2 x N A 6 -500
3 4 Ilse Küttner-Monika Lang Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 3NT E K 11 -660
Board 14
T: Ost
G:Keiner
KQJ975
9763
2
J6
42
AT42
AJ63
KQ5
N
WO
S
63
KJ8
KQT85
A83
AT8
Q5
974
T9742

EW: 2, EW: 5, EW: 4, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 Peter Kouff-Astrid Kerbl Peter Lipp-Michaela Lipp 5 E A 10 50
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Bärbel Rauch-Hans Kadletz 4 W K 9 50
2 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Oszkar Biro-Karl Pummer 3 N K 8 -50
3 5 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 E 8 10 -130
3 4 Ilse Küttner-Monika Lang Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 5 E A 11 -400
2 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Steiner-Mathias Hammer 4 W K 10 -420
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E 10 11 -450
Board 15
T: Süd
G:N/S
AQT63
AKQ7
K
J96
KJ5
6542
A53
Q72
N
WO
S
94
JT3
87642
T53
872
98
QJT9
AK84

NS: 5, NS: 4, NS: 6, NS: 6, NS: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Bärbel Rauch-Hans Kadletz 4 N 8 12 680
3 5 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 N J 12 680
1 2 Peter Kouff-Astrid Kerbl Peter Lipp-Michaela Lipp 4 N J 12 680
2 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Oszkar Biro-Karl Pummer 4 N J 12 680
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 N 3 12 680
2 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Steiner-Mathias Hammer 4 N 3 11 650
3 4 Ilse Küttner-Monika Lang Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 4 N 8 11 650
Board 16
T: West
G:O/W
764
K9
J83
QJ632
852
6
Q75
AKT754
N
WO
S
AK93
AJT43
KT6
8
QJT
Q8752
A942
9

EW: 3, EW: 2, EW: 2, EW: 4, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Bärbel Rauch-Hans Kadletz 4 E 9 7 300
2 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Steiner-Mathias Hammer 3 W 4 8 100
1 2 Peter Kouff-Astrid Kerbl Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E Q 9 100
2 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Oszkar Biro-Karl Pummer 3NT W 2 8 100
3 4 Ilse Küttner-Monika Lang Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 2NT W 7 8 -120
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT W 2 9 -150
3 5 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 3NT W 3 9 -600
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 CHARLY 1,03 -34 Z'FIX 18,9734
1-2 IDEFIX 11,67 4 SIEG 8,33-4
1-3 HANNES 16,46 20 ILSE 17,3124
1-4 ILSE 0,00 -43 LINDE 16,4620
1-5 LINDE 17,31 24 HANNES 0,00-43
Board 17
T: Nord
G:Keiner
AQJ54
K743
A
K98
K87
AQJ82
52
J65
N
WO
S
63
T95
K8
AQT742
T92
6
QJT97643
3

W: 4, EW: 3, W: 3NT, E: 3, E: 1NT, NS: 4, S: 3, N: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 2 Karl Pummer-Oszkar Biro Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 N 10 11 450
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 N A 9 -50
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 5 x S 5 10 -100
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 4 N A 8 -100
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Lipp-Michaela Lipp 5 x S 5 10 -100
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 4 N 6 8 -100
1 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 x E 3 10 -510
Board 18
T: Ost
G:N/S
KT93
K74
AQ7432
QJ6542
JT8
Q4
T6
N
WO
S
A
A9653
T863
J95
87
Q2
AKJ9752
K8

NS: 5, NS: 4, NS: 1, NS: 2, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT N 3 10 630
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 3NT N A 10 630
2 2 Karl Pummer-Oszkar Biro Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 3NT N A 10 630
1 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT N 3 9 600
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 3 S 6 11 150
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Lipp-Michaela Lipp 3 E A 6 150
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 3 S Q 10 130
Board 19
T: Süd
G:O/W
KT85
J
Q4
K85432
Q96
652
KJT976
Q
N
WO
S
AJ2
KQT7
A83
J76
743
A9843
52
AT9

EW: 3, EW: 2, EW: 3NT, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 3 E A 8 100
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT E 4 8 100
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT E 3 8 100
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E A 9 100
2 2 Karl Pummer-Oszkar Biro Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 E 5 10 -130
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 1 E 3 10 -170
1 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT E 3 9 -600
Board 20
T: West
G:Beide
J97642
872
3
974
AK5
J6
AJ9
K8532
N
WO
S
T83
Q95
Q8752
AQ
Q
AKT43
KT64
JT6

EW: 4, EW: 4, EW: 1, EW: 2, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 2 E A 9 -110
1 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT W 7 9 -600
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 3NT W 6 9 -600
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT W 6 9 -600
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT W 4 10 -630
2 2 Karl Pummer-Oszkar Biro Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 3NT W 4 10 -630
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT W 6 11 -660
Board 21
T: Nord
G:N/S
KQ652
96
87
AK65
AJ74
AKQ52
AT
J7
N
WO
S
83
JT43
J9642
Q9
T9
87
KQ53
T8432

EW: 2, EW: 3, EW: 1NT, NS: 3, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 2 Karl Pummer-Oszkar Biro Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 E 10 9 50
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Lipp-Michaela Lipp 4 W K 9 50
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 4 N J 9 -100
1 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 W A 9 -140
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 W K 9 -140
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 2 W A 9 -140
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E 10 10 -420
Board 22
T: Ost
G:O/W
842
KQ32
K3
K976
KQJ5
8764
92
QJ2
N
WO
S
T7
T5
AQ8754
AT3
A963
AJ9
JT6
854

EW: 1, EW: 3, EW: 1, EW: 2, EW: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 2 Karl Pummer-Oszkar Biro Inge Stelzl-Elfriede Kuschel PASS N - 0 0
1 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer PASS N - 0 0
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Helma Hölzl-Sieglinde Holzer PASS N - 0 0
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 1 S 9 5 -100
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E 6 9 -110
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E 4 9 -110
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Lipp-Michaela Lipp 3 S 9 6 -150
Board 23
T: Süd
G:Beide
KJ
A64
AQJ763
Q4
QT985
J75
5
AK63
N
WO
S
A72
KQT82
T2
J97
643
93
K984
T852

EW: 2, EW: 3, EW: 3, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 3 N K 9 110
2 2 Karl Pummer-Oszkar Biro Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 3 N K 9 110
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 N K 9 110
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Lipp-Michaela Lipp 3 E K 10 -170
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 3 E K 10 -170
1 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 N K 8 -200
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E 6 10 -620
Board 24
T: West
G:Keiner
AJ6
KJ54
J96
A98
Q72
83
QT53
QT76
N
WO
S
93
T97
AK842
542
KT854
AQ62
7
KJ3

EW: 1, NS: 3, NS: 6, NS: 5, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 4 S 7 12 480
2 2 Karl Pummer-Oszkar Biro Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 S 5 12 480
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 S 5 12 480
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 4 S Q 11 450
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 S 10 11 450
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Peter Lipp-Michaela Lipp 4 S 5 10 420
1 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 S 5 10 420
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Z'FIX 18,21 29 IDEFIX 1,79-29
1-2 HANNES 0,50 -38 CHARLY 19,5038
1-3 SIEG 16,90 22 LINDE 10,000
1-4 LINDE 2,69 -24 ILSE 16,9022
1-5 ILSE 10,00 0 SIEG 2,69-24
Board 25
T: Nord
G:O/W
K643
A9
63
AT832
AT82
KQ5
AQJ7
74
N
WO
S
J
JT873
T852
KJ9
Q975
642
K94
Q65

EW: 5, EW: 5, EW: 1, W: 2NT, E: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Lipp-Michaela Lipp 2 S 7 7 -50
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2 S 7 6 -100
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 2 W 6 9 -140
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 2 W 6 9 -140
1 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 W 6 11 -200
2 1 Karl Pummer-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E 7 10 -620
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 4 E 5 10 -620
Board 26
T: Ost
G:Beide
AJT
AK98
QT9852
KQ7432
A85
73
J4
N
WO
S
96
JT97
T52
AK73
85
KQ6432
QJ64
6

NS: 4, NS: 5, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 3NT N 9 9 600
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 3NT E K 6 300
2 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Lipp-Michaela Lipp 2 W A 7 100
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2 S K 7 -100
1 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 N 9 8 -100
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 3 S K 8 -100
2 1 Karl Pummer-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 2 W A 8 -110
Board 27
T: Süd
G:Keiner
QT952
932
J5
AJT
K86
KT64
T74
K96
N
WO
S
A74
AQ7
K863
Q32
J3
J85
AQ92
8754

EW: 1, EW: 1, EW: 1, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 3NT E 2 8 50
2 1 Karl Pummer-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT E 5 8 50
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 3NT E 2 8 50
2 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT E 5 8 50
1 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT E 2 8 50
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2NT E 8 8 -120
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 2NT E 8 9 -150
Board 28
T: West
G:N/S
J832
KT5
QJ2
K85
AK
QJ9864
T95
J3
N
WO
S
QT7654
3
3
A9642
9
A72
AK8764
QT7

EW: 2, NS: 4, NS: 2, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 3 W Q 5 200
2 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E A 7 150
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 4 S K 10 130
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 3 S A 10 130
1 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E A 8 100
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 E A 7 100
2 1 Karl Pummer-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E A 7 50
Board 29
T: Nord
G:Beide
K
KJ92
KJ98
Q987
986543
QT4
A
653
N
WO
S
A2
875
QT752
AT2
QJT7
A63
643
KJ4

NS: 2, NS: 2, NS: 2, NS: 2, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
2 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT N 8 9 600
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT N 2 9 600
1 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 2NT N 5 10 180
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 2NT N 5 10 180
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 2NT N 8 10 180
2 1 Karl Pummer-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT N 5 8 -100
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 3NT N 5 7 -200
Board 30
T: Ost
G:Keiner
Q86
KJT96
K97
J7
KT3
832
32
AQ853
N
WO
S
J2
7
AQT854
KT64
A9754
AQ54
J6
92

EW: 5, EW: 4, EW: 1NT, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 S 3 10 170
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 2 S 3 8 110
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 N A 9 -50
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 4 N A 9 -50
2 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Lipp-Michaela Lipp 4 N 3 8 -100
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E 9 11 -150
2 1 Karl Pummer-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 4 x W 6 11 -610
Board 31
T: Süd
G:N/S
J76
AKQ9
A3
K864
A32
543
98754
J3
N
WO
S
K9
J6
KT62
AQT92
QT854
T872
QJ
75

EW: 2, EW: 4, EW: 2NT, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
1 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 N 2 10 170
2 1 Karl Pummer-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 2 N J 10 170
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 2 N 6 9 140
2 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Lipp-Michaela Lipp 3 N 6 9 140
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2 N J 8 110
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 2 E 6 10 -170
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 4 S J 8 -200
Board 32
T: West
G:O/W
J
K95
KQ843
Q963
T9852
AQT842
A8
N
WO
S
A6
J763
AJ972
K4
KQ743
T65
JT752

EW: 1, EW: 5, EW: 2, EW: 3NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScore
3 3 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Helma Hölzl-Sieglinde Holzer 4 W K 9 100
2 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Lipp-Michaela Lipp 5 W K 10 100
1 2 Brigitte Treschmitzer-Inge Knopp Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 W J 10 -620
3 4 Ingrid Schuster-Franziska Hakl Hans Kadletz-Bärbel Rauch 4 W K 10 -620
3 5 Ilse Küttner-Monika Lang Inge Stelzl-Elfriede Kuschel 4 W J 11 -650
2 1 Karl Pummer-Oszkar Biro Michael Cramer-Simon Weinberger 5 W J 11 -650
1 1 Helmut Polaschegg-Judith Ferlic Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 5 W J 11 -650
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Z'FIX 18,04 28 CHARLY 1,96-28
1-2 SIEG 2,69 -24 IDEFIX 17,3124
1-3 HANNES 7,95 -5 LINDE 16,0018
1-4 LINDE 4,25 -17 ILSE 7,95-5
1-5 ILSE 16,00 18 HANNES 4,25-17
Teammeisterschaft Oktober
Teilnehmende Teams
7: Z'FIX
Michael Cramer (931), Judith Ferlic (977), Helmut Polaschegg (3330), Simon Weinberger (5587),
5: SIEG
Brigitte Treschmitzer (4170), Inge Knopp (4137), Michaela Lipp (5632), Peter Lipp (5610),
6: HANNES
Elfriede Kuschel (4220), Inge Stelzl (5197), Johannes Zebedin (6256), Charlotte Komericki (5040),
1: IDEFIX
Astrid Kerbl (3331), Peter Steiner (2976), Peter Kouff (1769), Mathias Hammer (1044),
2: ILSE
Ilse Küttner (5768), Bärbel Rauch (6155), Monika Lang (4287), Hans Kadletz (1102),
3: CHARLY
Karl Pummer (1320), Oszkar Biro (2437), Brigitte Premitzer (2610), Peter Seidnitzer (2674),
4: LINDE
Sieglinde Holzer (4141), Franziska Hakl (4139), Ingrid Schuster (1853), Helma Hölzl (4140),
 Teammeisterschaft Oktober
Teammeisterschaft Oktober 18.10.21
Endstand
Rang Team Siege IMPS VPs MPs
1 Z'FIX
Michael Cramer(0),Judith Ferlic(0),Helmut Polaschegg(0),Simon Weinberger(0),
4 96 67,27 224
2 IDEFIX
Astrid Kerbl(43),Peter Steiner(43),Peter Kouff(43),Mathias Hammer(43),
3 11 45,16 172
3 CHARLY
Karl Pummer(32),Oszkar Biro(32),Brigitte Premitzer(32),Peter Seidnitzer(32),
2 12 41,73 128
4 SIEG
Brigitte Treschmitzer(28),Inge Knopp(28),Michaela Lipp(28),Peter Lipp(28),
2 -3 39,19 112
5 HANNES
Elfriede Kuschel(6),Inge Stelzl(6),Johannes Zebedin(6),Charlotte Komericki(6),
1 -30 32,14 24
6 ILSE
Ilse Küttner(9),Bärbel Rauch(9),Monika Lang(9),Hans Kadletz(9),
1 -37 31,61 36
7 LINDE
Sieglinde Holzer(6),Franziska Hakl(6),Ingrid Schuster(6),Helma Hölzl(6),
1 -53 25,01 24

Persönliche Meisterpunkte: Maus über Teamnamen halten

Teammeisterschaft Oktober
Butlerwertung Teammeisterschaft Oktober Endstand

RangSpielerScoresBoardsScore
1 Michael Cramer 0 24 26 30 34 2,35
1 Simon Weinberger 0 24 26 30 34 2,35
2 Brigitte Premitzer 41 -24 20 1 34 1,34
2 Peter Seidnitzer 41 -24 20 1 34 1,34
3 Judith Ferlic 5 19 9 -1 32 1,00
3 Helmut Polaschegg 5 19 9 -1 32 1,00
4 Sieglinde Holzer 6 43 -15 -5 32 0,91
4 Helma Hölzl 6 43 -15 -5 32 0,91
5 Brigitte Treschmitzer 8 -1 15 4 32 0,81
5 Inge Knopp 8 -1 15 4 32 0,81
6 Peter Steiner 7 1 -26 28 32 0,31
6 Mathias Hammer 7 1 -26 28 32 0,31
7 Bärbel Rauch -6 -7 9 12 32 0,25
7 Hans Kadletz -6 -7 9 12 32 0,25
8 Astrid Kerbl 6 4 -9 -4 32 -0,09
8 Peter Kouff 6 4 -9 -4 32 -0,09
9 Elfriede Kuschel 0 13 -21 -6 32 -0,44
9 Inge Stelzl 0 13 -21 -6 32 -0,44
10 Johannes Zebedin -8 7 -20 5 32 -0,50
10 Charlotte Komericki -8 7 -20 5 32 -0,50
11 Michaela Lipp -5 -4 10 -28 32 -0,84
11 Peter Lipp -5 -4 10 -28 32 -0,84
12 Karl Pummer -6 -19 21 -30 32 -1,06
12 Oszkar Biro -6 -19 21 -30 32 -1,06
13 Ilse Küttner -7 -43 -10 6 32 -1,69
13 Monika Lang -7 -43 -10 6 32 -1,69
14 Franziska Hakl -41 -13 -9 -12 32 -2,34
14 Ingrid Schuster -41 -13 -9 -12 32 -2,34